הסכמים

להסכמים השונים בין בני זוג יש חשיבות מכרעת להסדרת סוגיות רגישות בתחום המשפחה.
על מנת שאותם הסכמים יקבלו תוקף משפטי מחייב, יש להגישם לערכאה השיפוטית לצורך מתן תוקף של פסק דין.
הסכמים אלה מכתיבים למעשה את המציאות העתידית של הצדדים בכל הקשור לנושאים שהוסדרו בהם.

בתחום דיני המשפחה קיימים סוגים שונים של הסכמים, אשר באמצעותם ניתן להסדיר את האספקטים המשפטיים השונים הנובעים מהיחסים בין הצדדים,
ובכלל זה: הסכם טרום נישואין, הסכם ממון, הסכם גירושין, מזונות ומשמורת, הסכם חלוקת רכוש ועוד.

ככלל, הסכם טרום נישואין (או הסכם קדם נישואין) נערך בין בני זוג לפני מיסוד יחסיהם, ומטרתו להסדיר נושאים שונים הקשורים בחייהם המשותפים של הצדדים.

מאחר והסכם זה נחתם לרוב בתקופה בה בני הזוג מקיימים ביניהם תקשורת טובה, הדבר תורם לגיבוש הסכמות אף בסוגיות ״נפיצות״ בהליכי פרידה וגירושין. על ההסכם להביא לידי ביטוי את העניינים השונים אותם מבקשים הצדדים להסדיר. כך למשל, יכול ההסכם להתייחס לענייני רכוש וסוגיות כספיות – זאת על מנת למנוע מהצדדים סכסוך משפטי עתידי במקרה שיחליטו להתגרש. עוד יכול ההסכם לקבוע מנגנון להסדרת גט, כמו גם הסדרת משמורת, מזונות, וכן עניינים מהותיים הקשורים בילדי הצדדים.

לאור השלכותיו העתידיות של ההסכם, מומלץ לנסח את ההסכם בלווי עו״ד אשר ישמור על איזון בין הצדדים, ויביא בחשבון תרחישים אשר עלולים להתעורר ביניהם בעתיד.  פנייה לעו״ד מנוסה בתחום תיטיב עם הצדדים, תקנה להם ביטחון וודאות באשר לעתיד לבוא במקרה של פרידה.

הסכם ממון דן בסוגיות הכספיות והרכושיות הנובעות מיחסי הצדדים. הסכם זה מגדיר בצורה מפורשת את אופן חלוקת נכסי בני הזוג עם סיום הנישואין. הלכה למעשה, הסכם ממון מגדיר מהו הרכוש המשותף של הצדדים וקובע את אופן חלוקת רכוש זה.
במידת הצורך, ההסכם יפרט באופן ברור את רכושו הבלעדי של כל צד, לצורך החרגתו ממצבת הנכסים המשותפים אשר יחולק בין הצדדים במקרה של פרידה.
חוזה זה בין בני הזוג למעשה גובר על הוראת החוק ובכך מאפשר לצדדים ליצור את היחסים הכלכליים העדיפים להם.

הסכם ממון ניתן לערוך לפני הנישואין (הסכם קדם נישואין) או בכל שלב במהלך החיים המשותפים. במידה ובני זוג שחיים יחדיו ללא נישואין, יוכלו להסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם באמצעות הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור.

הסכם זה חייב לקבל תוקף של פסק דין ע״י בית המשפט ועליו לכלול את כל סוגיות הכספים הנוגעות לחיים המשותפים ביו בני הזוג, כמו גם לרכוש הנצבר לפני החיים המשותפים וזה שבמהלכם. ולמעשה מאפשר להכתיב את סיום מערכת היחסים ע״פ עקרונות המתאימים להשקפת עולמם של הצדדים.

כמו כל הסכם משפטי חשוב לנסחו בצורה בהירה ומדויקת ע״י עו״ד הבקיא בהכנת הסכמי ממון כך שימנע סכסוכים לא רצויים בעתיד.

מטרתו של הסכם גירושין הוא להסדיר את סיום היחסים בין בני הזוג ויכלול בתוכו את כל הסוגיות הקשורות לנושא זה.

להסכם הגירושין יש לתת תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, אחרת לא ניתן יהיה לחייב את מי מהצדדים לעמוד בו. מאחר והסכם זה נערך לטווח הארוך (לרוב עד הגיע הילדים לגיל 21) יש לו משמעויות קריטיות בכל הקשור לסיפוק צרכיכם היום ובעתיד. אי לכך, אין להקל ראש בחשיבות הדרמטית שלו על רווחתם.

לרוב יכלול הסכם הגירושין את כל הנושאים שיש להסדיר בעת פרידה וגירושין:
– חלוקת רכוש: דירה, חסכונות חשבונות בנק, רכב, וכד׳.
– חלוקת זכויות סוציאליות: פנסיה, קופות גמל, קצבאות ילדים וכד׳.
– חלוקת חובות ומשכנתאות.
– משמורת ילדים והסדרי הראיה
– קביעת מזונות הילדים – הסכום שישולם עבורם ומה הוא כולל (כמו: חינוך, בריאות, נסיעות לחו"ל ועוד).
– התייחסות לעניין סידור הגט. 

לא מעט פעמים שנושא הגירושין מעלה משקעים רגשיים וגורר אחריו רצון למאבקים מיותרים. הסכם הנעשה בדרכי שלום יכול לחסוך לזוג אנרגיות נפשיות, דיונים ארוכים, ניהול הליכים משפטיים קשים והוצאות רבות. על כן, זוג המחליט להתגרש מוטב כי יגייס את עצמו לחתור להסכם ברוח טובה ומתוך כוונה להיות הוגנים האחד כלפי האחר, על אחת וכמה וכמה כאשר ישנים ילדים.

מוטב כמובן להתייעץ עם עו״ד המתמחה בדיני משפחה שידע לעגן את זכויותיכם בהסכם המקיף את מלוא הסוגיות הרלוונטיות עבורכם.

כידוע, בעת בה מחליטים בני זוג להתגרש, יש צורך בחלוקת הרכוש אשר נצבר במהלך חיי הנישואין.
הואיל וסוגייה זו היא מן המורכבות ומעוררות המחלוקות הקשות ביותר, טוב יעשו הצדדים אם ישכילו להגיע להסכמות באשר לאופן חלוקת הרכוש.
לא פעם שנושא טעון זה מלווה בסכסוכים חריפים, כאשר כל צד רואה רק את נקודת מבטו ובטוח בצדקתו. 

על מנת שלא להיקלע למלחמה מיותרת, מוטב לפנות לעורך דין אשר יסייע לכם לגבש הסכם מאוזן והוגן.

ההסכמים השונים בתחום דיני המשפחה מסדירים את הסוגיות המשפטיות השונות הנובעות מהגירושין. הסכמים אלה טעונים את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. משניתן אישור הערכאה השיפוטית, מקבל ההסכם מעמד של פסק דין והוא מחייב את הצדדים באופן מלא.

אלא שלא פעם אחד מהצדדים מחליט שלא לקיים את חלקו ובוחר שלא לעמוד בהתחייבויותיו מתוקף ההסכם. אין ספק שהפרה זו פוגעת בצד שכנגד,  כך שנדרשת התערבות משפטית.
חשוב לדעת שעל הסכם גירושין חלות הדרישות החוזיות מתוקף דיני החוזים, ואף יותר מכך, מאחר וההסכם  קיבל, כאמור, תוקף של פסק דין, יש לו חשיבות גבוהה ביותר בעיני החוק.

לפיכך, משצד אחד הפר אחד או יותר מסעיפי ההסכם, ביניהם תשלום דמי המזונות, חלוקת הרכוש, הסדרי זמני שהות עם הילדים וכיוצ״ב,  ניתן להגיש תביעה לאכיפת הסכם לבית המשפט לענייני משפחה  או לבית הדין הרבני, ואף לבקש להטיל סנקציה כספית במקרה של הפרות עתידיות של ההסכם.

 עו״ד המתמחה בדיני משפחה המכיר היטב את החוק והפסיקה הרלוונטיים, יסייע לכם לעמוד על זכויותיכם במקרים מסוג זה.


חשוב לזכור כי מעבר לעובדה שהסכמים בתחום דיני המשפחה פותרים מחלוקות קיימות בין הצדדים, בכוחם של הסכמים אלה לשמור על יציבות, כמו גם למנוע אי הסכמות ומאבקים משפטיים בעתיד.

בשל משמעותם הקריטית של הסכמים בתחום דיני המשפחה, ישנה חשיבות מכרעת בניסוח מדויק של ההסכם, באופן המשקף את צרכי הצדדים, תוך מתן מענה הולם הן לחילוקי דעות קיימים והן לאלה שעלולים להתעורר בעתיד.

 
form_icon

לפגישת ייעוץ חייגו 08-9999484 או השאירו פרטים

פנייתך התקבלה, נחזור אליך בהקדם.